Boomsma, coaching & consultancy wil de kwaliteit van het onderwijs verhogen en richt zich op het begeleiden van professionals in het basis- en hoger onderwijs; er zijn verschillende diensten te leveren, elk met eigen grondslagen en eigen toepassingsmogelijkheden, zoals coaching, supervisie en consultatie.

Consultatie onderwijszaken
· begeleiden van teams/leerkrachten onderbouw, meer specifiek: onderwijs aan het jonge kind

Coaching
· professionele gespreksvoering met individuele leerkrachten met het oog op
competentie ontwikkeling

· collegiale consultatie in een groep

Het doel is verbeteren van professioneel handelen via instructie en feedback ten dienste van reflectie. De omvang van het traject is nader vast te stellen op basis van behoeften

 

Supervisie
methodische begeleiding in het kader van integraal personeelsbeleid

· individueel/kleine groep met directe koppeling tussen werken en leren (voor leerkrachten, directeuren basisonderwijs)

· supervisie in de lerarenopleiding (voor studenten, docenten)

 

Het doel is betere zelfsturing in het handelen van de supervisant op basis van reflectievaardigheid en juiste vragen. De omvang: 13 bijeenkomsten van 1 uur (individuele supervisie) tot 1,5 uur (groepssupervisie)