Wieke Bosch is haar loopbaan begonnen bij het onderwijs aan kleuters. Zij is 35 jaar verbonden geweest aan verschillende opleidingen voor onderwijsgevenden: Opleidingsschool voor Kleuterleidsters, P.A. en later Hogeschool IPABO, Amsterdam/Alkmaar. Tot voor kort was zij werkzaam als hoofd stagebureau, School Video Interactie begeleider en opleider, onderzoeker en ontwikkelaar. De laatste jaren heeft zij een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van scholingstrajecten binnen Opleiden in School. Zij is auteur van verschillende boeken alle uitgegeven bij HBuitgevers. Zij studeerde wijsgerige en historische pedagogiek met als bijvakken orthopedagogiek en studies van de multi-etnische samenleving.