Onderwijs aan het jonge kind…een vak apart, Bosch, W. en Boomsma, C. (2013) , ThiemeMeulenhoff, Amersfoort  (hernieuwde uitgave)


Pabostudenten en (beginnende) leerkrachten worden wegwijs gemaakt in de pedagogiek, didactiek en het klasssenmanagement bij het onderwijs aan jonge kinderen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals opbrengstgericht werken en richtlijnen voor herfstkinderen, zijn verwerkt. Het hoofdstuk over taalactiviteiten is herzien en een hoofdstuk over ontwikkelingspsychologie is toegevoegd. De nieuwe website www.onderwijsjongekind.nl biedt extra leerstof en actuele informatie, gekoppeld aan de inhoud van het boek.

De auteurs
Cobi Boomsma werkt als zelfstandig onderwijsadviseur. Zij heeft specifieke deskundigheid op het terrein van het onderwijs aan het jonge kind. Onderwijsinnovatie in brede zin heeft haar belangstelling. Cobi is tevens geregistreerd supervisor en coach.

Wieke Bosch is verbonden geweest aan opleidingen voor onderwijsgevenden. Zij is deskundig op het gebied van het jonge kind, werkplekleren en School Video Interactie begeleiding. Wieke is auteur van verschillende boeken.


Recensies eerste druk

Tijdschrift HJK (Het jonge kind)

Balans Magazine

Tijdschrift voor lerarenopleiders (Velon)

NBD / Biblion

Rondom het Kind